*


Nais po naming ipagbigay alam sa lahat ng mga pilipino

tagalogna naniniraban dito sa bansng japan na ang aming tanggapan
ay maaaring makatulong sa paglutas nginyong mga suliranin.
Ang aming tanggapan ay handang
tumulong sa mga sumusunod:
Problema sa VISA
Katibayan sa paninirahan sa bansa
pagsasaayons at pagpapalit ng VISA
at iba pang pag-aalinlangan…….
Naaari din po kami makatulong sa lahat ng mga mag-aaral na pilipino na nais
magkaroon ng magandang kinabukasan,magbigay ng iba pang pagkakakitaan upang
matugunan ang pangangailangan sa araw-araw,maisaayos at maging legal ang paninirahan
sa Japan,pagsasaayos at pagpapawalang bisa ng kasal at marami pang iba.
Ang mga tauhan ng aming tanggapan ay maaaring makausap sa wikang Fiipino
upang lalong magkaunawaan at mapaguusapan upang lalo pang mabisa at maayos.
ang aming tanggapan ito po ay naka ugnay sa mga abogado upang mabigyan ng sapat
na payo,kahit saan,kailanman sa lahat ng huminhingi ng tulong.
Ang aming tanggapan ay bukas sa lahat ng oras at taos puso po
kami maglilingkod sa nais na humingi ng tulong.

Usui regal office (Registration NO.04081311)
2-19-8 tsurukawa,machida-shi, Tokyo
Director Mr.Takashi usui tel
090-6560-7099 (Japanese/English)
Staff Mrs.Risa tel
090-7001-6673 (Tagalog)